Prenatale screening

De overheid heeft een hele duidelijke website gemaakt met informatie over de onderzoeken die je kunt laten verrichten bij je ongeboren kind.  Het is belangrijk dat je je hierover goed inleest. Kijk hiervoor op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl